Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Legalizacja pobytu na terenie RP i UE

2013-04-04

Kancelaria Adwokacka Brykczyński i Partnerzy sp. p. (członek naszej Izby) od wielu lat pomaga cudzoziemcom - imigrantom w legalizacji ich pobytu na terenie RP i UE. Ma to szczególne znaczenie w przypadku związania się takich osób z obywatelami RP.

W tym celu Kancelaria pomaga w zebraniu odpowiednich dokumentów wymaganych do skutecznego zawarcia związku małżeńskiego na terenie RP przed właściwym Kierownikiem USC. Kancelaria pomaga także w uzyskaniu sądowego zwolnienia od obowiązku przedłożenia USC niektórych dokumentów - w tym w szczególności zezwolenia ojczystego kraju na zawarcie związku małżeńskiego poza granicami tego kraju.

Kancelaria także reprezentuje cudzoziemców przed właściwym Wojewodą w postępowaniu administracyjnym regulowanym ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach w przedmiocie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony, a następnie na pobyt stały.

Klientami Kancelarii do tej pory w ww. postępowaniach byli obywatele: Tunezji, Algierii, Egiptu - co oczywiście nie wyklucza także reprezentowania obywateli innych państw. Celem ww. postępowań jest nie tylko legalizacji pobytu, ale także możliwość swobodnego przemieszczania się na terenie UE, a także możliwość podjęcia pracy zarobkowej na terenie UE.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy