Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

2018-03-02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. Wnioski są przyjmowane w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
 
Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
 
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej: do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
 
- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.
 
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
a) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
b) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
c) koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
d) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
f) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
g) koszty reklamy w mediach targowych,
h) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
i) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
j) koszty informacyjno-promocyjne projektu.
 
Dotacje mogą otrzymać firmy zainteresowane promocją na wytypowanych rynkach: Są to Programy promocji na rynkach perspektywicznych:
- Algieria
- Indie
- Iran
- Meksyk
- Wietnam
 
Oraz firmy, które działają w ramach wytypowanych branż:

Biotechnologia i farmaceutyka

Budowa i wykańczanie budowli

Części samochodowe i lotnicze

IT_ICT

Jachty i łodzie

Kosmetyki

Maszyny i urządzenia

Meble

Moda polska

Polskie specjalności żywnościowe

Sektor usług prozdrowotnych

Sprzęt medyczny

 

W przypadku zainteresowania udziałem w programie uprzejmie  prosimy o kontakt. 

Izba może pomóc w przygotowaniu wniosku o dotację, a także realizować usługi doradcze, przygotowywać określone analizy na wybranych rynkach.

Pełną dokumentację do konkursu znajdą Państwo pod linkiem:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-naboru-wnioskow-w-konkursie-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-2018

W razie pytań proszę o kontakt.

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Marzec 2019

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy