Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” POIG został uruchomiony

2012-04-05

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych.” W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe (część badawcza).

Wsparcie na ten cel może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się do wdrożenia wyników tych badań lub prac we własnej działalności gospodarczej co najmniej jednego przedsiębiorcy realizującego projekt, ze środków własnych lub finansowania zewnętrznego, w tym pochodzących ze środków publicznych, lub do sprzedaży wyników tych badań lub prac w celu wprowadzania ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej sprzedaży. Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać projekt, który przewiduje rozwiązanie wpisujące się w katalog branży (działalności wytwórczej lub usługowej) zaliczanych do wysokich i średnio-wysokich technologii (zdefiniowanych przez EUROSTAT w oparciu o stopień nasycenia wiedzą).


Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie o dofinansowanie w ramach naboru to przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2012 r. dla Działania 1.4 wynosi: 166 892 601 EUR (694 473 491 PLN)2, w tym:
a) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy - 108 480 191 EUR (451 407 771 PLN),
b) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy 58 412 410 EUR (243 065 720 PLN).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 3 mln PLN.

Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty: – 10 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub – 7,5 miliona EUR – w odniesieniu do pozostałych projektów. Maksymalna wartość projektu celowego (obejmującego część badawczą i część wdrożeniową) nie może przekroczyć 50 mln euro.

Instytucją odpowiedzialną za konkurs do Działania 1.4 POIG z naborem wniosków w terminie od 16.04.2012 r. do 15.05.2012 r. jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.gov.pl). Szczegóły dostępne są tutaj

Szczegółowych informacji udzielają również konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU działającego przy Izbie. Usługi informacyjne są bezpłatne.

tel.: 61 851 78 49 , e-mail: pk@pcc.org.pl

 


 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy