Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

KOLEJNA SZANSA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH.

2010-08-20

Trwa kolejna edycja prestiżowego konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, ogłoszonego przez Komisję Europejską i organizowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki we współdziałaniu z marszałkami województw. Na zgłoszenia zrealizowanych z sukcesem „przedsiębiorczych” projektów czekają urzędy marszałkowskie w całej Polsce.

KOLEJNA SZANSA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Trwa kolejna edycja prestiżowego konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, ogłoszonego przez Komisję Europejską i organizowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki we współdziałaniu z marszałkami województw. Na zgłoszenia zrealizowanych z sukcesem „przedsiębiorczych” projektów czekają urzędy marszałkowskie w całej Polsce.

Ministerstwo Gospodarki już po raz piąty zaprasza do udziału w Konkursie, w którym krajowe jury z udziałem przedstawicieli organizacji samorządów terytorialnych oraz organizacji przedsiębiorców, wybierze najciekawsze projekty promujące i wspierające przedsiębiorczość. Spośród laureatów krajowej fazy Konkursu, dwa projekty będą nominowane do fazy europejskiej. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców oraz podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości w partnerstwie z samorządem terytorialnym. Wnioski konkursowe można zgłaszać w pięciu kategoriach:

  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości.
  2.  Rozwój umiejętności.
  3.  Rozwój środowiska biznesowego.
  4.  Wspieranie internacjonalizacji biznesu.
  5.  Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
  6.  

Celem konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” jest wyróżnienie i popularyzacja ciekawych inicjatyw promujących przedsiębiorczość. Konkurs ma przede wszystkim uświadomić znaczenie partnerskich przedsięwzięć nakierowanych na rozwój lokalny, a także pokazać innowacyjne inicjatywy i projekty warte naśladowania w całej Europie - mówi Tomasz Gorzeński z Krajowego Punktu Kontaktowego Konkursu ENP w Ministerstwie Gospodarki.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

Etap I – regionalny. Organizowany jest przez urzędy marszałkowskie. Lokalne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty realizujące projekty w partnerstwie z nimi, a także programy edukacyjne, mogą zgłaszać swój udział w Konkursie składając opis projektu wraz ze zgłoszeniem. Terminy składania wniosków ustalane są bezpośrednio przez urzędy marszałkowskie (między 6 a 10 października 2010 r.).

Etap II – krajowy. Projekty rekomendowane przez urzędy marszałkowskie zostaną ocenione przez Zespół Kwalifikacyjny (krajowe jury), powołany przez Ministra Gospodarki. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni wyższych oraz Ministerstwa Gospodarki. Urzędy marszałkowskie mogą zgłaszać wybrane projekty do 29 października 2010 r.

Etap III – europejski. Najlepsze projekty krajowe zostają poddane ocenie europejskiego jury. W jego pracach będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiębiorca z kraju sprawującego prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rządu prezydencji w roku 2011. Członkami jury będą także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Komitetu Regionów. Do tego etapu zakwalifikowane zostaną maksymalnie dwa najbardziej nowatorskie projekty z każdego kraju.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystości ogłoszenia wyników, która odbędzie się w w maju 2011 r. w Budapeszcie.

Wcześniejsze edycje Konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem, a polskie projekty były w nich wielokrotnie doceniane na arenie międzynarodowej. Do Konkursu w zeszłym roku zgłoszono 338 wniosków z 28 krajów. W kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne” europejskie jury pierwszą nagrodę przyznało projektowi zrealizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w woj. opolskim. Był to autorski program budowy mieszkań, będący jednocześnie odpowiedzią na problem bezrobocia i wsparciem dla budownictwa społecznego, w efekcie którego w 2008 roku oddano do użytku dwupiętrowy blok przeznaczony dla matek samotnie wychowujących dzieci. W działania zaangażowanych było 176 osób.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/enp/ i na stronie Konkursu:

http://www.facebook.com/pages/Europejskie-Nagrody-Przedsiebiorczosci/117265258328679#!/pages/Europejskie-Nagrody-Przedsiebiorczosci/117265258328679?ref=ts

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Styczeń 2020

P W Ś C P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy