Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Klastry: Zaproszenie do współpracy

2012-04-26

uprzejmie informuję, że Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, jako partner lokalny oraz Krajowa Izba Gospodarcza - lider realizuje sieciowy projekt pn. „KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przez UE, w ramach POIG. Projekt ten stanowi kontynuację projektu pn. „KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw”, realizowanego w latach 2005 ? 2008, w którym uczestniczyło 86 instytucji otoczenia biznesu (głównie izb gospodarczych z całej Polski), tworząc sieć współpracy: Sieć KIGNET. Główne cele aktualnie prowadzonego projektu to świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorstw, nawiązywanie i rozwijanie współpracy sektorów biznesu i nauki oraz utworzenie izbowej sieci wsparcia, współpracy i promocji klastrów.

W Sieci KIGNET Innowacje dotychczas wyświadczono ok. 1000 usług doradczych (jako pomoc de minimis) dla 800 przedsiębiorstw. W ramach projektu m.in. prowadzone jest doradztwo w zakresie inicjowania i organizacji klastra, finansowania klastrów/inicjatyw klastrowych, doradztwo w zakresie opracowania wizji i strategii rozwoju dla klastra oraz doradztwo wspierające działalność rynkową dla przedsiębiorców zgrupowanych w klastrach. Oferta usług doradczych obejmuje  m.in. doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów handlowych, systemów zarządzania jakością, efektywności energetycznej (audyty energetyczne), zarządzania ryzykiem w firmie oraz transferów wiedzy i technologii na płaszczyźnie Biznes-Nauka-Biznes, we współpracy z czołowymi polskimi uczelniami.

W ramach projektu udało się zainspirować, doprowadzić do rozpoczęcia współpracy przedsiębiorstw, sektora B+R, samorządu terytorialnego w 12 klastrach. Są one w większości na wstępnym etapie rozwoju, konsultacji i dyskusji. Jedne z nich posiadają określoną formę prawną, inne dotychczas działają na zasadzie wzajemnych ustaleń, bez konkretnej formy prawnej. Dla przykładu Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry zorganizował już dwie konferencje międzynarodowe (pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka) z udziałem licznych delegacji z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, zainteresowanych współpracą gospodarczą w regionie.

W celu ułatwienia współpracy i promocji pomiędzy klastrami, wsparcia przy wchodzeniu klastrów na rynek globalny, reprezentacji klastrów w Polsce,  wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, poszukiwania i tworzenia nowych technologii, wsparcia w komunikacji z otoczeniem krajowym oraz międzynarodowym, tworzona jest  ponadregionalna platforma wymiany wiedzy i informacji na temat klastrów, zawierająca także dodatkowe informacje n/t współpracy biznesu z nauką, oferowanych przez instytucje tworzące Sieć KIGNET Innowacje usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz ogłoszeń branżowych i baz wiedzy. Z uwagi na bliskie zakończenie projektu praktycznie wyczerpana jest możliwość pozyskania doradztwa jako pomocy de minimis. Adres strony:  www.kignet.pl.

Ponieważ utworzona platforma ma charakter ponadregionalny i utworzona została z myślą integrowania działań w zakresie klastrów podejmowanych przez izby gospodarcze, inne organizacje  oraz przedsiębiorców i powiązanych z nimi instytucji, zapraszam Koordynatorów, Animatorów klastrów do zamieszczenia  informacji na temat klastrów i inicjatyw klastrowych na naszej stronie internetowej.

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Eurochambers (The Association of European Chambers of Commerce and Industry: www.eurochambres.eu , European Business & Innovation Centre Network EBN www.ebn.be) oraz European Cluster Alliance (ECA - www.proinno-europe.eu), które dają dostęp do kilkuset platform biznesu i innowacji, sieci klastrowych, oraz dostęp do najlepszych praktyk, ekspertyz, akcji tematycznych, seminariów i konferencji.  Współpracuje bezpośrednio (poprzez udział w pracach powoływanych zespołów, opiniowanie i zgłaszanie uwag do tworzonych aktów prawnych i polityk) z administracją państwową i samorządem terytorialnym. W ostatnich latach KIG zrealizowała z sukcesem kilkadziesiąt różnorodnych projektów krajowych i międzynarodowych, dofinansowanych z funduszy UE i budżetu państwa.

Tworzenie platformy jest pierwszym krokiem tworzenia łatwo dostępnych narzędzi, kanałów przepływu i upowszechniania informacji, wiedzy i kontaktów oraz tworzenia środowiska opiniodawczego, które poprzez konsultacje wyraża swój głos w ważnych dla klastrów, inicjatyw i organizacji klastrowych, kwestiach.

Przystąpienie do platformy daje również możliwość zamieszczania ogłoszeń branżowych, ułatwiających współpracę pomiędzy istniejącymi klastrami.  Przystąpienie  do platformy to również promocja  krajowa i międzynarodowa.  Już w tej chwili notujemy liczne wejścia na stronę z różnych krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Belgii, Niemiec. Informacje na stronie będą dostępne wkrótce także w języku angielskim.

W załączeniu przesyłam formularz, który powinien ułatwić przekazanie informacji do zamieszczenia na platformie www.kignet.pl, który należy przesłać (jeżeli jest taka wola i możliwość, również w wersji angielskiej) na adres mailowy: kignet_admin@kig.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  mailowy lub telefoniczny: kignet@kig.pl, tel. +48 22 63 09 703.
Ze strony Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji osoba do kontaktu jest

Iwona Wesołek - lokalny koordynator projektu, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl, tel.: 61 851 78 48.

Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem                                                                    
Barbara Kosicka                                                                 
Koordynator Projektu
Dyrektor Biura KIGNET

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro KIGNET INNOWACJE
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: +48 (22) 63 09 703
fax.: +48 (22) 63 09 554

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy