Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców" pt. Wsparcie państwa na rzecz MŚP, 07.12.2021

2021-11-30

W imieniu Pana Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Pani Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Wydział Prawa i Administracji UAM serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców" pt. Wsparcie państwa na rzecz MŚP, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W panelu III: Wsparcie na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców - praktyczne doświadczenia i wyzwania na przyszłość udział weźmie Pani Wioletta Rolewska Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszej edycji, Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, ze szczególnym udziałem i zaangażowaniem pracowników oraz doktorantów Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM w Poznaniu, a także zespołu Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu. Mając na uwadze dalszą wolę współpracy i jednocześnie wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy, Komitet Organizacyjny postanowił ponownie połączyć potencjał naukowy oraz praktyczne doświadczenia Rzecznika MŚP.

Jako temat przewodni II Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z cyklu Prawo dla przedsiębiorców wybrano „wsparcie państwa na rzecz MŚP". W ocenie Komitetu Organizacyjnego pomoc państwa udzielana w celu niwelowania skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 stanowi obecnie niezwykle doniosłe zagadnienie, zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia. W doktrynie nadal brakuje pogłębionej analizy dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego w tym zakresie, jak również ocen dotyczących stosowania prawa przez organy administracji publicznej, czy też badań orzecznictwa, które kształtuje się na kanwie spraw związanych ze wsparciem przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W rezultacie stwarza to niezwykle atrakcyjną i jednocześnie potrzebną społecznie tematykę badań w obszarze publicznego prawa gospodarczego. Dlatego też temu problemowi zostanie poświęcony pierwszy panel Konferencji zatytułowany „Pomoc kryzysowa".

Z drugiej strony przed przedsiębiorcami pojawia się perspektywa dodatkowego dofinansowania ich działalności z Krajowego Planu Odbudowy, a także z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 r. Dlatego też jednym z celów Konferencji jest próba usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy na temat potencjalnych możliwości finansowania projektów rozwojowych. Mając na uwadze powyższe, do udziału w Konferencji zaproszono zarówno przedstawicieli instytucji zarządzających i monitorujących system wsparcia, jak również beneficjentów środków rozwojowych oraz podmioty zaangażowane we wsparcie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania dofinansowania i rozliczania projektów UE. Tym zagadnieniom zostanie poświęcony drugi panel Konferencji pt. „Pomoc na rozwój".

Szczególne miejsce w tegorocznej edycji Konferencji przewidziano dla przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którzy zaprezentują praktyczne doświadczenia swoich członków. W ten sposób Komitet Organizacyjny pragnie odpowiedzieć na sugestie ze strony przedsiębiorców, aby stworzyć dla nich przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz podjęcia merytorycznego dyskursu. W tym celu wyodrębniono trzeci panel, pt. „Wsparcie na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców – praktyczne doświadczenia i wyzwania na przyszłość".

 
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, na terenie Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu będą obecni wyłącznie prelegenci, organizatorzy i zaproszeni goście. Jednocześnie będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie wszystkim Członkom Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji informacji o możliwości udziału w tym wydarzeniu w formie zdalnej. Rejestracja na wydarzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/prawo-dla-przedsiebiorcow. Wszelkie pytania dotyczące tego przedsięwzięcia prosimy kierować na adres konf.msp@amu.edu.pl.

 
Mamy nadzieję, że proponowana przez nas inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W związku z powyższym jeszcze raz zachęcamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy