Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

ETP - Executive Training Programme - program szkoleniowy w Japonii i Korei

2012-01-25

Executive Training Programme w Japonii i Korei (ETP) to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wzmocnienie handlu i inwestycji pomiędzy Unią Europejską a Azją. Jest to program rozwoju kadr skierowany do europejskiej kadry kierowniczej oraz firm, które chciałyby lepiej zrozumieć rynek japoński i koreański. Najbliższy cykl szkoleniowy potrwa od listopada 2012 do listopada 2013 roku. Termin składania aplikacji mija w maju 2012 r.

Executive Training Programme w Japonii i Korei (ETP) jest programem rozwoju kadr skierowanym do europejskiej kadry kierowniczej oraz firm, które chciałyby lepiej zrozumieć rynek japoński i koreański. Program ten zapoczątkowany został w 1979, w Japonii. Organizację szkoleń w Korei rozpoczęto w 2002 roku. Komisja Europejska przewiduje kontynuację programu do 2015 roku, co oznacza organizację jeszcze tylko trzech cykli szkoleniowych.

Cykl szkoleniowy   Okres naboru aplikacji    Wybór kandydatów    Okres szkolenia

Cykl 2012-2013         IX 2011 – V 2012            VI 2012              XI 2012 – XI 2013

Cykl 2013-2014         VI 2012 – V 2013            VI 2013              XI 2013 – XI 2014

Cykl 2014-2015          VI 2013 – V 2014           VI 2014              XI 2014 – XI 2015

Program jest podzielony na 3 moduły i trwa 45 tygodni:

Moduł 1

3-tygodniowe szkolenie w Anglii na temat kultury, historii i zagadnień społecznych Japonii lub Korei - organizator: SOAS (The School of Oriental and African Studies University of London).

Moduł 2

30-tygodniowe szkolenie w Japonii lub Korei na temat ekonomii, kultury biznesowej, które połączone będzie z nauką podstawowych struktur językowych - organizator: Waseda University (Tokio), Yonsei University (Seul).

Moduł 3

12-tygodniowy staż w jednej z firm w Japonii lub Korei.

 Opisany wyżej cykl szkoleniowy zakończony stażem, zapewnia jego uczestnikom pogłębienie wiedzy o gospodarce Japonii lub Korei jak również o kulturze i języku danego kraju. Dla uczestników Programu Komisja Europejska zapewnia pokrycie kosztów całego szkolenia oraz dofinansowanie kosztów pobytu w Tokio czy Seulu w wysokości 26,400 EUR w Japonii oraz 24,000 EUR w Korei.

 Do tej pory w ramach programu ETP szkolenie w Japonii ukończyło ponad 1000 przedstawicieli kadry menadżerskiej w tym 6-ciu z Polski. Natomiast na szkolenie do Korei wysłano około 70 osób w tym jedną z Polski.

 Program ETP przeznaczony jest zarówno dla dużych firm, które mogą korzystać z możliwości szkolenia nawet kilku osób oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Jak pokazują badania ok. 60% dotychczasowych uczestników programu wywodziło się z sektora MŚP. Dodatkowo brak jest ograniczeń dotyczących branży działania przedsiębiorstwa.

 Minimalne wymagania dla firm zatrudniających uczestnika programu (tzw. sponsoring companies):

 • prowadzenie działań eksportowych lub inwestycyjnych w Japonii lub Korei bądź posiadanie planów na rozwój eksportu i inwesycji w tych krajach; aplikacje mogą składać również organizacje zapewniające wsparcie dla europejskich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu i inwestycji w Japonii lub Korei,
 • posiadanie głównej siedziby firmy na terenie Unii Europejskiej, posiadanie europejskiej tożsamości i produkowanie towarów lub usług na terenie UE,
 • zatrudnianie minimum 5 osób, bądź posiadanie rocznych obrotów w wysokości co najmniej 1 mln EUR,
 • zobowiązanie się do pokrycia części kosztów utrzymania uczestnika podczas trwania programu,
 • zobowiązanie do utrzymania stosunku pracy z uczestnikiem na czas trwania programu.

 Z kolei minimalne wymagania dla uczestników programu obejmują:

 • posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE,
 • posiadanie zatrudnienie w firmie aplikującej o udział w programie,
 • doskonała znajomość języka angielskiego,
 • nieuczestniczenie w poprzednich edycjach ETP,
 • posiadanie dyplomu uczelni wyższej w stopniu co najmniej licencjata/inżyniera oraz 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

lub

 • co najmniej 2 lata nauki na uczelni wyższej oraz 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 Aplikacja do programu ETP odbywa się online poprzez dedykowaną stronę programu: www.euetp.org

Zarówno aplikacja jak i wsparcie koordynatora programu na Europę Centralną i Wschodnią jest bezpłatne.

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji na cykl szkoleniowy 2012-2013: maj 2012 r.

Handel Polski z Japonią i Koreą istotnie zyskał na znaczeniu w ostatnim dziesięcioleciu. W 2010 roku Japonia była na 10. miejscu (18. miejsce w 2000 roku) wśród głównych partnerów eksportowych Polski. Korea w tym rankingu znalazła się na miejscu 18. (26. miejsce w 2000 roku). Przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu eksportu do Japonii i Korei w kolejnym 10-leciu, Polska ma szansę na dodatkowe przychody z eksportu szacowane na 2,5 miliarda euro.

Executive Training Programme jest, więc nie tylko szansą nawiązania i rozwoju kontaktów biznesowych z Japonią/Koreą dla indywidualnych firm czy wzrostu kwalifikacji pracowników, ale również stanowi doskonałą możliwość wsparcia polskiego eksportu. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących programu prosimy o kontakt z biurem ETP warsawoffice@euetp.eu, tel.: +48 22 5110118).

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Marzec 2019

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy