Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Elastyczne szkolenia BHP

2013-06-07

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu wdraża nową usługę „Elastyczne szkolenia BHP”. Zatrudniliśmy dla Państwa dwóch doświadczonych inspektorów BHP, którzy będą realizować szkolenia wstępne i okresowe w preferencyjnych cenach.

Oferta:

- ustalenie zakresu przepisów BHP jakim podlega firma — usługa bezpłatna,
- szkolenia wstępne (po przyjęciu pracownika do pracy) na wszystkich stanowiskach — 40 zł netto,
- szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych — 40 zł netto,
- szkolenia okresowe dla pozostałych stanowiskach w e-learningu — 40 zł netto,
- szkolenia okresowe dla kierowników / pracodawców w e-learningu — 80 zł netto
- ocena ryzyka zawodowego — 100 zł netto.

SZKOLENIA BHP SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Wiele firm bagatelizuje szkolenia BHP. Zaświadczanie o ukończeniu kursu chroni przedsiębiorców przed kłopotami w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub w czasie wypadku przy pracy. Warto zadbać o szkolenia.
Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni przejść szkolenie co 3 lata, pracownicy inżynieryjno-techniczni i kierownicy co 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi co 6 lat. Na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, pracownik powinien przejść szkolenie nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenia okresowe dla kierowników oraz pracowników administracyjno – biurowych są realizowane w systemie e-learningu.
- bez zbierania pracowników w jednym miejscu,
- bez odrywania pracowników od pracy,
- kurs realizowany jest przed komputerem pracownika w dowolnym momencie,
- szkolenie kończy się testem.

Szkolenia prowadzą doświadczeni inspektorzy: Kamila Śmiatacz i Eugeniusz Śmiatacz. Nasi BHP-wcy posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu kursu otrzymują Państwo zaświadczania wymagane prawem.

W razie pytań prosimy o kontakt z: Kaliną Kiser-Beyme, k.kiser@pcc.org.pl, tel. 61 851 78 48
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy