Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym w Szamotułach: 25.09. i 29.09.2008 r.

2008-09-14

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w Szamotułach.

W dniach 25.09. oraz 29.09.2008 r. w godzinach 09:30 - 13:30 konsultanci Punktu Konsultacyjnego będą pełnić dyżury w Szamotułach. Serdecznie zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4. Informacje o miejscu dyżurów uzyskają Państwo w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Zapraszamy osoby nie prowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców mikro, małych i średnich do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach poddziałania 2.2.1. PO Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków pochodzących z UE i budżetu państwa.

Zakres tematyczny świadczonych usług:

 1. Usługi informacyjne w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej:
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw,
 • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej.
 •  

 1. Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych:
 • charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania,
 • przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu,
 • inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu.
 •  

 1. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych:
 • informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu / wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1. PO IG "Paszport do eksportu" - opracowanie planu rozwoju eksportu, uczestnictwo w zagranicznych targach oraz misjach gospodarczych, poszukiwanie partnerów gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny),
 • informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń.
 •  

 1. Inne informacje:
 • informacje tele-adresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji,
 • wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
 •  

Świadczone usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania Państwa danych osobowych i wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). Jednocześnie zapewniamy Państwa o zachowaniu zasad poufności danych przez Izbę, Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Regionalny Punkt Konsultacyjny w Koninie oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w całym okresie wskazanym w umowie o udzieleniu wsparcia na prowadzenie PK.

Punkt Konsultacyjny w Poznaniu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, e-mail: pk@pcc.org.pl, tel. 061 851 78 49.

Od października 2008 r. dyżury konsultantów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach będą odbywać się w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca godz. 09:30 - 13:30.

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy