Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Druga edycja sesji coachingowo-doradczych

2013-06-24

Rozpoczął się nabór na DRUGĄ EDYCJĘ SESJI COACHINGOWO-DORADCZYCH dedykowanych wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm. Sesje dają przedsiębiorstwom szansę dofinasowanego w 100% skorzystania z indywidualnej, dostosowanej do ich potrzeb i specyfiki, pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których usługi bardzo często nie są dostępne dla MŚP z uwagi na wysokie ceny.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu zaawansowane wsparcie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zlecił firmie DEA Konsulting realizację cyklu sesji coachingowo - doradczych w obszarach „DESIGN MANAGEMENT” oraz „DOSKONAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU”. Mają one na celu pomóc przygotować firmy do bardziej efektywnego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku poprzez: poprawę jakości zarządzania, generowanie innowacji, podnoszenie jakości i efektywności zaspokajania potrzeb klientów. Nowatorska formuła sprawia, że wypracowane podczas sesji rozwiązania są dostosowane do potrzeb uczestników, rozwiązują konkretne problemy danego przedsiębiorcy i dostarczają praktycznych wskazówek co do dalszych działań w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

A jest to temat niebagatelny. Tempo przeobrażeń rynku związane z globalnymi trendami, wymaga wzrostu elastyczności wielkopolskich firm w reagowaniu na zmiany. Swobodny przepływ zasobów wyrównuje ceny dóbr i usług zwiększając konkurencję, którą dodatkowo pogłębia spadek konsumpcji i spowolnienie gospodarcze. W rezultacie przedsiębiorstwa często mają kłopoty ze sprzedażą produktów/usług na rynku wewnętrznym. W takich warunkach dotychczasowe metody działania okazują się niewystarczające. Konieczne stają się gruntowne zmiany w zakresie strategii biznesowej, jakości oferty oraz tempa i kierunku wprowadzanych innowacji.

W tym momencie wielkopolscy przedsiębiorcy napotykają szereg barier takich jak ograniczenia finansowe i organizacyjne, obawa przed podjęciem ryzyka, czy też po prostu niewystarczający poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia firmy przez trudny okres. Często pojawiającą się reakcją jest „przeczekanie ciężkich czasów”, co paradoksalnie nie jest wcale optymalnym wyjściem. W zamian przedsiębiorstwa mogą odpowiednio wykorzystać aktualne trendy, koncentrując się na usprawnieniu zarządzania oraz roli umiejętnie stosowanego designu, rozumianego nie tylko jako samo wzornictwo, ale przede wszystkim jako design thinking – nowoczesne podejście do projektowania usług i produktów z myślą o precyzyjnym zaspokajaniu potrzeb Klientów i budowaniu silniejszej pozycji rynkowej.
 
Korzyści płynące z udziału w sesjach DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU to: weryfikacja słabych punktów systemu zarządzania w firmie, usprawnienie wybranych obszarów  funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawa jakości zarządzania, przygotowanie do wprowadzenia innowacji, przygotowanie do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, poznanie zalet i mechanizmów współpracy z sektorem nauki.

Korzyści płynące z udziału w sesjach DESIGN MANAGEMENT to: nabycie umiejętności wykorzystywania designu jako źródła innowacji i przewagi konkurencyjnej, stosowania DESIGN MANAGEMENT w działalności, udoskonalenie produktów/usług, rozszerzenie działalność na nowe rynki lub zwiększenie udziału w obecnych rynkach, stworzenie spójnego i wyrazistego wizerunku firmy.

Proponowane rozwiązania zostaną zaprojektowane podczas diagnozy potrzeb przeprowadzonej na miejscu u każdego z wybranych przedsiębiorców w ramach sesji modelowania biznesowego z udziałem właścicieli, menedżerów wysokiego szczebla, członków zarządu. Podczas kolejnych sesji coach będzie pracował z uczestnikami na konkretnych problemach danej firmy. Rola coacha powierzana jest osobom z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,  z doświadczeniem w branży venture capital oraz w kreacji i wdrażaniu nowych rozwiązań, które nierzadko są również szanowanymi wykładowcami wiodących uczelni.

Skuteczne wprowadzanie zmian w firmie – wymaga połączenia różnych kompetencji i zbudowania zaufania. Ten proces będzie ułatwiony dzięki zaangażowaniu niezależnej instytucji - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który starannie dobrał sprowadzonego realizatora projektu – DEA Konsulting.

W drugiej edycji projektu do udziału zaproszonych zostanie 14 firm: 10 firm weźmie udział w sesjach coachingowych w obszarze „DESIGN MANAGEMENT”, a 4 firmy w obszarze „DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU”.

Aby skorzystać z tej szansy wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://iw.org.pl/sesje-coachingowe lub zgłosić się bezpośrednio do punktu konsultacyjnego (DEA Konsulting) przy ul. Grunwaldzkiej 43/3, tel. +61 222 63 12, e-mail: biuro@deakonsulting.pl, osoba do kontaktu: Milena Rozwalka.
Aplikacje można składać do 15 lipca br.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2.1. POKL.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy