Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

2013-01-16

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu informujemy, że w okresie od dnia 28.01.2013r. do dnia 08.02.2013r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt „Lepsze jutro”).

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 20.000 zł.

Spośród wniosków złożonych w powyższym terminie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przyznanych łącznie 257 dotacji, w tym:
- 106 osobom do 30 roku życia (w tym 56 kobiet i 50 mężczyzn);
- 50 osobom powyżej 50 roku życia (w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn);
- 1 osobie niepełnosprawnej (kobieta);
- 100 pozostałym osobom nie znajdującym się w powyższych grupach (w tym 49 kobiet i 51 mężczyzn).
- W ramach powyższych grup dotacje zostaną przyznane osobom spełniającym dodatkowe kryteria projektu, tj.:
  13 osobom długotrwale bezrobotnym oraz 70 osobom z obszarów wiejskich powiatu poznańskiego, tj. mieszkającym na terenie gmin o statusie gminy wiejskiej lub na terenie wsi w gminach o statusie gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej

Spośród złożonych wniosków przyznanych zostanie również 75 dotacji w ramach środków z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oferuje również przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
O środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP w Poznaniu może ubiegać się osoba:
- bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,
- będąca absolwentem centrum integracji społecznej (CIS) lub absolwentem klubu integracji społecznej (KIS),
- która zamierza uruchomić własną firmę na terenie powiatu poznańskiego lub miasta Poznania,
- która nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- która spełnia pozostałe warunki zawarte w „Zasadach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

Szczegółowych informacji udzielają Konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU mieszczącego się w siedzibie Izby (św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. 61 851 78 48).
Punkt Konsultacyjny KSU czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 - 15:00


 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy