Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Dostępne dofinansowanie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2013-10-14

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji informuje o dostępnych bezzwrotnych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarki.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie wcześniej niż pół roku przed datą przystąpienia do projektu.

W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać ze wsparcia na założenie działalności gospodarczej.

Ścieżka udziału w projekcie obejmuje następujące (obowiązkowe dla wszystkich uczestników) etapy:

• Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z określeniem predyspozycji przedsiębiorczych

• szkolenie ABC Przedsiębiorczości

• indywidualne poradnictwo biznesowe przed złożeniem biznes planu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

• złożenie biznes planu do konkursu, ocena biznes planów przez Komisję Oceny Wniosków, wybór najlepszych biznes planów, rejestracja firm i przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, maksymalnie do 40 000 złotych

• wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie wcześniej niż pół roku przed datą przystąpienia do projektu. Po spełnieniu wymogów formalnych o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz posiadanie predyspozycji do prowadzenia przedsiębiorstwa.

TERMINY NABORÓW:

- 7 października do 4 listopada 2013 roku włącznie - rusza nabór wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Miasta Poznania.

- 7  października do 25 października -  rusza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
    
Projekt realizowany jest  na terenie powiatów:
- poznańskiego
- średzkiego
- śremskiego
- wrzesińskiego.

W sprawie szczegółów zapraszamy na spotkanie z Konsultantami Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji mieszczącego się przy ul. Św. Marcin 80/82 (CK Zamek, pokój 54, 56) w Poznaniu, tel.: 061/ 851 78 48/49.

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy