Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

2008-04-12

Od dnia 12 maja 2008 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Działania 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz do Działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

W ramach Działania 4.2 dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów.

Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo -rozwojowej już prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej poniósł wydatki w zakresie B+R. Celem Działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo - rozwojową (B+R), w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo - rozwojowego (CBR). Aby móc uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Wsparcie ma zachęcić przedsiębiorców do poszerzania i rozwoju działalności badawczej poprzez dofinansowanie inwestycji niezbędnych do jej prowadzenia, tj. zarówno inwestycji infrastrukturalnych, związanych np. z budynkiem, w którym będzie prowadzona działalność badawczo - rozwojowa, jak również samego sprzętu, wykorzystywanego w działalności badawczej, a także potrzebnych działań doradczych, czy szkoleniowych.

Drugi typ projektów dotyczy wdrażania projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego. Dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. W ramach projektu przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego może być udzielone pod warunkiem, że projekt jest opłacalny. O dofinansowanie w ramach Działania 4.2. mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet Działania wynosi: 186 000 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi: 50 000 000 EUR. Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN;
 • maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN,
 •  maksymalna na część szkoleniową - 1 mln PLN,
 • maksymalna na część doradczą - 600 tys. PLN.
 •  

Nabór prowadzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym roku. Nowością stosowaną przy ocenie wniosków zarówno w działaniu 4.2., jak i 4.4., o którym mowa poniżej, jest instytucja Promotora Projektów Innowacyjnych (PPI). Rolą PPI będzie wstępna weryfikacja kwalifikowalności projektów do działań 4.2. i 4.4. POIG. Usługi PPI będą skierowane do przedsiębiorców mających wątpliwości, czy koncepcja projektu jest zgodna z priorytetami programu i zasadami działania, a w konsekwencji czy zasadnym jest przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej.

W ramach Działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym dofinansowanie będzie udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

 • są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub
 • wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności.
   

O dofinansowanie w ramach Działania 4.4., podobnie jak w Działaniu 4.2. mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet Działania wynosi: 1 420 000 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla pierwszej rundy aplikacyjnej, w ramach której wnioski można składać w PARP do dnia 31 lipca 2008 r., wynosi: 426 000 000 EUR. Poziom dofinansowania projektów wynosi od 30% do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 •  minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi  8 mln PLN;
 •  maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln PLN.
 •  

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 40 mln PLN,
 •  na część szkoleniową - 1 mln PLN,
 •  na część doradczą - 1 mln PLN.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy