Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Dodatkowy miliard na dotacje dla przedsiębiorców

2012-04-23

600 mln zł na pilotażowy projekt wsparcia tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy wdrażają wynalazki oraz 400 mln złotych na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, zaproponuje ten podział do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący, na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 24 kwietnia 2012 r.

Dodatkowe pieniądze na wsparcie dla przedsiębiorców pochodzą  z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania, instrumentu „dostosowania technicznego” oraz z realokacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonych przez Komisję Europejską w grudniu 2011 r.


Instrument pilotażowy

Instrument pilotażowy, uruchamiany w ramach 4 osi priorytetowej POIG, który zostanie zasilony kwotą 600 mln złotych, to nowy rodzaj działania skierowanego do przedsiębiorców.

Zakłada on udzielenie małemu lub średniemu przedsiębiorcy dofinansowania na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Ze względu na nowatorski charakter tego instrumentu – nowe, specyficzne kryteria odnoszące się do wynalazku, nowy system oceny (brak kryteriów formalnych, ocena ekspercka panelowa), trudno dziś oszacować poziom zainteresowania potencjalnych wnioskodawców.


Dodatkowe pieniądze w ramach Działania 4.4 POIG


Kolejne 400 mln złotych z puli dodatkowych (i realokowanych) środków zasili budżet znanego Działania 4.4 POIG. Dotacje będą wykorzystane na wsparcie projektów złożonych przez tych przedsiębiorców, którzy startowali w II rundzie aplikacyjnej w 2009 r. i pomimo wysokich ocen nie otrzymali dotacji, ze względu na wcześniejsze wyczerpanie dostępnych środków.

Wiele z tych projektów wiąże się z pierwszym wdrożeniem technologii objętej ochroną patentową oraz technologii pro-środowiskowych. Co więcej, wielu wnioskodawców powyższych projektów w dalszym ciągu jest zainteresowana ich realizacją (w przypadku otrzymania dofinansowania), a część z nich rozpoczęła już realizację projektów w ograniczonym zakresie.

Dotychczas w ramach Działania 4.4 POIG zawarto 360 umów, których łączna wartość wynosi ponad 5,5 mld zł, co stanowi blisko 1/5 dotychczas zakontraktowanych w ramach POIG środków.

źródło: www.poig.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU e-mail: pk@pcc.org.pl, tel.: 61 851 78 49

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy