Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

CSR - społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa.

2008-12-10

W styczniu 2009 r. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacj oraz Centrum PISOP we wspólpracy z Wielkopolskim Klubem Kapitału rozpoczną realizację projektu pn. CSR - społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce, ktorego celem jest promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych w Wielkopolsce.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
Analiza wielkopolskich przedsiębiorstw

W lutym i marcu 2009 r. przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród wielkopolskich przedsiębiorców (105 przebadanych osób). Przeprowadzona analiza pozwoli na zbadanie firm z terenu Wielkopolski pod kątem ich wiedzy na temat CSR i pozwoli wyszukać podejmowane w tym zakresie działania. Po opracowaniu raportu z analizy wyłonionych zostanie 10 dobrych praktyk - przykładów działań firm wpisujących się w ideę CSR. Z każdą z wybranych firm przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad na temat podejmowanych działań. Raport z analizy oraz opracowane dane z wywiadów wykorzystane będą podczas kampanii promocyjnej, opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu oraz zaprezentowane w trakcie wystawy zorganizowanej w ramach konferencji.

Kampania promocyjna w lokalnych mediach

Podczas realizacji projektu prowadzona będzie kampania promocyjna w lokalnych mediach, kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych. Zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wyłonione w trakcie analizy dobre praktyki zostaną szerzej przedstawione słuchaczom radia, telewidzom oraz czytelnikom prasy lokalnej. Programy radiowe, spoty, audycje oraz artykuły umieszczone zostaną na stronie internetowej projektu, która będzie wszechstronnym źródłem skupiającym informacje o CSR w Wielkopolsce. Na stronie umieszczony zostanie raport oraz wszystkie materiały, które ukażą się w trakcie trwania kampanii promocyjnej.

Konferencja na temat CSR

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja, podczas której 100 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych i liderów społecznych pozna ideę, formy oraz dobre praktyki z zakresu CSR z terenu Wielkopolski, Polski i świata. W czasie trwania konferencji zaprezentowanych zostanie 10 dobrych praktyk, wyłonionych na etapie analizy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to zasada, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego. Dlatego też CSR może przyczynić się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej, które są obligujące także dla nowych członków UE, w tym Polski.

Źródło: www.pozytek.gov.pl

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy