Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Certyfikacja Marki Wielkopolska - zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków

2020-10-17

Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został regionalny system certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski. Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o złożenie Wniosku (w załączeniu). Wnioski można składać w trybie ciągłym. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikacyjna złożona z przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmiku oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (Prezes Izby, Pan Andrzej Łyko jest członkiem prezydium WR30). Procedurę, w tym kryteria oceny, opisuje Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska (w załączeniu).

Działanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.

 Prosimy o informację, jeśli Państwo będą się ubiegać o certyfikat.

 W przypadku pytań osobą do kontaktu

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy