Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji

2011-10-02

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium i spotkaniu brokerskim pod tytułem: „Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji”

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium i spotkaniu brokerskim pod tytułem:

  „Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji”

Projekt szkoleniowy jest realizowany w ramach wspierania realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Seminarium i spotkanie brokerskie odbędzie się w dniach 06-07.10.2011 r. 
w godz. 09:00 - 16:00 w sali konferencyjnej nr 304 ( III piętro ) w Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82,  61-809 Poznań.
 

Pierwszy dzień seminarium obejmie merytoryczną prezentację opracowanych przez wielkopolskie instytuty naukowe i uczelnie wyższe innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wynalazków pod kątem możliwości ich wdrożenia w przedsiębiorstwach.


Po prezentacji oferty technologicznej dla zainteresowanych firm w ramach drugiego dnia seminarium odbędą się zaaranżowane spotkania brokerskie z przedstawicielami nauki, celem uzgodnienia warunków wdrożenia technologii.
W ramach spotkań brokerskich dodatkowo będzie możliwość zdiagnozowania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw przez jednostki naukowe i pozyskania ewentualnych zleceń na indywidualne prace badawczo-rozwojowe.

 

PROGRAM SEMINARIUM

Część 1  06.10.2011 r. seminarium

Przedstawienie aktualnej oferty technologicznej poznańskich instytutów naukowych i wyższych uczelni oraz omówienie możliwości wdrożeń praktycznych i zasad współpracy:

09:00  - 11:00 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu:

zastosowanie innowacyjnej technologii łączącej RFID i EPC (Electronic Product Code) zwanej technologią EPC/RFID, polegającą na  wykorzystaniu technologii identyfikacji za pomocą fal radiowych do rozpoznawania obiektów oznakowanych kodem EPC (Electronic Product Code) w powiązaniu z internetową wymianą danych logistycznych, realizowaną w sposób automatyczny

11:00 – 11:15   Przerwa kawowa

11:15- 13:15
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu: 

 • wytwarzanie wyrobów z proszków metali;
 • wyoblanie i urządzenia specjalne (Złoty medal MTP);
 • kształtowanie wyrobów rurowych  (wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarczej);
 • badania materiałowe.

13:15 – 13:30  Przerwa kawowa

13:30 – 15:30  Politechnika Poznańska:

 • urządzenie do pomiarów przestrzeni manipulacji zasięgów i granicznych sił zewnętrznych kończyn górnych człowieka, sposób przetwarzania danych pomiarowych biomechanicznych oraz sposób przedstawienia danych antropometrycznych i biomechanicznych,
 • pojazd dla osób z dysfunkcją wzroku ułatwiający orientację i sygnalizację niebezpieczeństwa,
 • podest do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi,
 • sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu,
 •  sposób pomiaru elektronowych czasów relaksacji T1 w tomografii EPR oraz układ do lokalizacji zmian nowotworowych metodą obrazowania,
 • sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji,
 • ogrzewanie podłogowe,
 • dyskretny pozycjoner obrotowy,
 • promieniowa pompa wielotłokowa,
 • modułowy system zszywaczy tapicerskich,
 • akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych,
 • sposób otrzymywania kompozytów poprzez przetwarzanie suspensyjnego polichlorku winylu z napełniaczami lignocelulozowo-mineralnymi,
 • sposób otrzymywania kompozytów z żywicy poliestrowej z rozwłóknionym materiałem z masy łapanej,
 • sposób wytwarzania kompozytów poliolefinowych z rozdrobnioną masą łapaną,
 • sposób otrzymywania kompozytów krzemionka-lignina,
 • produkty otrzymane z recyklingu materiałowego odpadów typu Tetra Pak,
 • pneumatyczny układ do pomiaru długości,
 • urządzenie do pomiaru średnicy i odchyłki kształtu cylindrycznego tulei cylindrowych,
 • średnicówka pneumatyczna zwłaszcza do pomiaru odchyłki okrągłości,
 • urządzenie do pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych,
 • urządzenie do pomiaru zarysu zwłaszcza powierzchni płaskich
 • BirdWatch - akustyczny system zdalnego monitorowania migrujących ptaków i ich kolizji z elektrowniami wiatrowymi


Część 2  07.10.2011 r. spotkania brokerskie

10:00 – 16:00 W oparciu o indywidualne potrzeby uczestników seminarium zostaną zaaranżowane bezpośrednie spotkania brokerskie z przedstawicielami nauki. Spotkania brokerskie będą okazją do indywidualnych rozmów na temat możliwości wdrożenia gotowych rozwiązań technologicznych, jak również identyfikacji potrzeb pod kątem prac badawczo-rozwojowych na zlecenie.

 

Ilość miejsc jest ograniczona.
Bliższych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Maria Szwarc
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
tel. 061 854 21 90, e-mail:  m.szwarc@pcc.org.pl

formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy