Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne warsztaty: Rozwiń firmę za pomoca modelu Canvas, 25-26.11.2019

2019-11-04

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: Rozwiń firmę za pomocą modelu Canvas. Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data:  25-26.11.2019r.
Miejsce: SALA SZKOLENIOWA C, II piętro Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania przy UL. 28 CZERWCA 1956 NR 404
Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI


AGENDA:
Dzień pierwszy:
08:20 – 08:30 Rejestracja
08:30 – 11:00 MODEL CANVAS – WPROWADZENIE, Lean Canvas a Business Model Canvas, Zawartość matrycy
11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 12:30 PODZIAŁ POTENCJALNYCH KLIENTÓW: Segmentacja klientów, Kryteria segmentacji
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 USTALENIE WARTOŚCI: Identyfikacja wartości dla każdej z grup segmentacji , UTRZYMANIE RELACJI Z
KLIENTEM: Narzędzia budujące relacje z klientem, Budowanie społeczności,
14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 16:30 IDENTYFIKACJA PROCESÓW: Identyfikacja procesów firmy, NIEZBĘDNE ZASOBY DO REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA : Zasoby – pogrupowanie, Kluczowi partnerzy
Dzień drugi:
08:30 – 10:00 ZDEFINIOWANIE PYTAŃ POMOCNICZYCH DLA KAŻDEGO Z SEGMENTÓW TWORZĄCYCH MODEL
CANVAS: Warsztat - zdefiniowanie pytań pomocniczych dla każdego z segmentów tworzących MODEL CANVAS –
casestudy
10:00 – 10:15 Przerwa
10:30 – 12:30 ZDEFINIOWANIE PYTAŃ POMOCNICZYCH DLA KAŻDEGO Z SEGMENTÓW TWORZĄCYCH MODEL
CANVAS: Warsztat - zdefiniowanie pytań pomocniczych dla każdego z segmentów tworzących MODEL CANVAS –
casestudy
12:30 – 12:45 Przerwa
12:45– 13:45 Warsztat - zdefiniowanie pytań pomocniczych dla każdego z segmentów tworzących MODEL CANVAS – analiza wyników
13:45 – 14:15 Przerwa
13:30 – 15:00 WYPRACOWANIE GRAFICZNEGO SZKICU STRATEGII DO REALIZACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO NA
INDYWIDUALNYCH PRZYKŁADACH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
15:00 – 15:15 Przerwa
15:15 – 16:30 WYPRACOWANIE GRAFICZNEGO SZKICU STRATEGII DO REALIZACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO NA INDYWIDUALNYCH PRZYKŁADACH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja do 22.11.2019:

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym na adres: izba@pcc.org.pl


Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia:
Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest rozwój, który wymaga zazwyczaj decydowania się na zmiany podjętych wcześniej działań. Sposób w jaki firma dostosowuje się do zmieniających się warunków na rynku definiuje strategia. Celem szkolenia jest zdobycie przez przedsiębiorców praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania modelu Canvas do zarządzania firmą i realizacji założonych celów biznesowych poprzez przeszkolenie minimum 15 osób –przedstawicieli przedsiębiorców sektora MSP działających na terenie miasta Poznania.
Canvas opisuje sposób w jaki firma powinna wykorzystać swoje zasoby organizacyjne, aby móc tę wartość na rynku zaproponować. Propozycją wartości będą produkty lub usługi, które firma dostarcza określonej grupie klientów. Wartość ta musi mieć dla klientów znaczenie, stanowić dla nich poszukiwany przez nich zbiór korzyści, powodować, że wybiorą ofertę konkretnego przedsiębiorstwa, a nie jego rynkowych konkurentów.

Sylwetki trenerów
Magdalena Robaszkiewicz 
- absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzania i  marketingu oraz Inżynierii jakości i ergonomii. Właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Ponad 19 lat doświadczenia w realizacji profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych dla sektora MMSP i korporacji, związanych z: analizą rynku, klasteringiem, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzaniem planów marketingowych, biznes planów, szacowaniem przychodów przy jednoczesnym określaniu kosztów inwestycyjnych, kształtowaniem modelów biznesowych, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Wykładowca akademicki w zakresie strategii biznesowych, przedsiębiorczości, systemów zarządzania jakością, zarzadzania marketingowego. Specjalizacje: zarządzanie marketingowe (Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Nowotomyskiej Izby Gospodarczej), procesy sprzedażowe, systemy zarządzania jakości (audytor SZJ, specjalista KAIZEN, TQM, TPM), organizacja i zarządzanie. Konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2005 roku. Członek kapituły Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT Wielkopolska. Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej Punktów Konsultacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Wielkopolsce(przez 4 lata). Przez wiele lat koordynator licznych projektów twardych, jak i miękkich. Doświadczenie praktyczne w kontrolingu i monitoringach firm, instytucji, uczelni wyższych, które pozyskały dofinansowanie inwestycyjne.


Janetta Sałek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Absolwentka podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe Studium z Zakresu Zarządzania w Organizacjach Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Świadczenie profesjonalnego doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw, właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych.


                                                                
Dojazd samochodem: bezpłatny parking na otwartym parkingu Urzędu Miasta Wydziału Działalności Gospodarczej (prosimy o niekorzystanie z parkingu „za szlabanem”)
Dojazd komunikacją publiczną: autobusy linii: 171, 176, 603. Przystanek jest usytuowany naprzeciwko wejścia do Urzędu.
 

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. 0 61 851 78 48

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy