Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne warsztaty: Myślenie projektowe (design thinking) w nowoczesnej firmie, 20-22.11.2019

2019-10-30

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.:Myślenie projektowe (design thinking) w nowoczesnej firmie Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data: 20-22.11.2019r.
Miejsce:SALA SZKOLENIOWA C, II piętro Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 NR  404
Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI
 

AGENDA:
20.11.2019 (środa)

07:50 –  08:00      Rejestracja
08:00 – 09:30    1/ Design Thinking– WPROWADZENIE
• spójność pięciu elementów: produkt, komunikacja, informacja, otoczeniei usługi

09:30 – 09:45     Przerwa
09:45– 11:15      1/ Design Thinking
• myślenie rozwiązaniami vs. innowacja
• multidyscyplinarny zespół
• ludzie myślący kategoriami designu
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      2/ Design management
cays study
13:00 – 13:30      Przerwa
13:30 – 15:00      3/Rozproszony model Hobcrafta
4/ W poszukiwaniu twórczych rozwiązań
• scenariusz i ścieżka moderowania spotkania
15:00 – 15:15    Przerwa
15:15 – 16:00      4/ W poszukiwaniu twórczych rozwiązań
• myślenie kreatywne vs. Umysł analityczny
• burza mózgów, piramidy, mapy skojarzeń, efektywna selekcja i grupowanie koncepcji
• etapy tworzenia
• działania bez rozważania: wywiady, opinie
• wejście w świat odbiorcy oraz zmiana perspektywy
• porządkowanie informacji
praca w grupach


21.11.2019 (czwartek)
08:00 – 09:30         5/Projekt
• cechy pracy projektowej
• cykl życia projektu
Cays study
autodiagnoza
09:30 – 09:45      PRZERWA
09:45 – 11:15       6/Metodyka zarządzania projektem
• MP Bok
• Prince2
• Scrum
• Ten Step
11:15 – 11:30      PRZERWA
11:30 – 13:00      7/Organizacja pracy w ramach projektu
• fazy i cykl życia projektu
• etapy, kamienie milowe, produkty cząstkowe
• komunikacja w projekcie
• najczęstsze błędy
13:00 – 13:30       PRZERWA
13:30 – 15:00      8/Budowanie zespołu projektowego
•efektywnemetodypozyskiwaniawspółpracownikówibudowaniaichzaangażowania
• zespół projektowy – dobór ludzi do projektu
• kierownik projektu – jego rola i źródła władzy
• sponsor – obowiązki i uprawnienia
• koordynator – postać niedoceniana
• tzw. Szare eminencje
Autodiagnoza
15:00 – 15:15      PRZERWA
15:15 – 16:30    9/Planowanie i budżetowanie projektu
• najważniejsze narzędzie – Struktura Podziału Pracy (SPP)
• jak to robić w praktyce, czemu służy, najczęstsze błędy
• zarządzanie ryzykiem
• diagram sieciowy – kolejność zadań, wzajemne powiązania, ścieżka krytyczna, szacowanie czasu
• matryca RAM
Cays study
22.11.2019 (piątek)
 08:00 – 09:30         9/ Planowanie i budżetowanie projektu c.d.
• harmonogram kontrolny – wykres Gantta
• skracanie czasu całkowitego – skutecznie i najmniejszym kosztem
• project budżetu I jego kontrola
Praca w grupach
09:30 – 09:45      Przerwa
09:45 – 11:15       10/Dokumentacja projektu
• dokumentacja inicjowania projektu
• organizacja
• plany
• uzasadnienie biznesowe
• rejestr ryzyk
• elementy sterowania
• strategia zarządzania komunikacją

11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      11. Nadzór nad realizacją projektu
Cays study
13:00 – 13:30       Przerwa
13:30 – 15:00      12.Współpraca z dostawcami
Praca w grupach
15:00 – 15:15      Przerwa
15:15 – 16:00    13. Zamknięcie projektu

Rejestracja do 15.11.2019


Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym na adres: izba@pcc.org.pl
 

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje. Dodatkowo przewidujemy bezpłatny mentoring: przewidujemy wyznaczenie dwóch dodatkowych min. 2-h dyżurów w siedzibie Izby, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, podczas których uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie tematów, które ich interesują, związane z tematyką szkolenia.
 

Cel szkolenia:
- pozyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie Design Thinking
- zapoznanie się z przykładami i rozważenie trudności występujących przy realizacji projektów
- zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie Design Thinking i zarządzania projektami


Sylwetka trenera
Aneta Wyrwas


Politolog, od 2002 roku trener biznesu i negocjator, wykładowca-praktyk w ramach studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu i diagnozowaniu przedsiębiorstw w zakresie procesów zachodzących w zespołach pracowniczych i wypracowywaniu efektywnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności. Definiuje problemy, wskazuje grupom zarządczym możliwe rozwiązania i ich konsekwencje. Ma na swoim koncie wiele kompleksowych projektów: konstruowania systemów sprzedażowych, konstruowania systemów premiowych, czy konstruowania programów outplacementowych w tym m.in. dla Poczta Polska.  Wielokrotnie tworzyła w firmach projekty typu high potential czy długofalowego rozwoju osobistego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i handlowej. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji handlowych i menedżerskich m.in. sprzedaży, negocjacji handlowych, telemarketingu, obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, zespołowości, asertywności, zarządzania, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, NLP i wiele innych. Posiada doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi i menedżerskimi. Jest współautorem projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. dla KIGNET sieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet oraz dla sieci sklepów miniMAL (obecnie BILLA). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologia w zarządzaniu. Interesuje się wywieraniem wpływu na ludzi zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez mass-media, zarówno w dziedzinie handlu, jak i polityki. Prywatnie interesuje się pszczelarstwem i fortyfikacjami pruskimi znajdującymi się na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie miasta Poznania.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy