Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne warsztaty: Efektywność osobista handlowca, 18-19.11.2019

2019-10-31

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: Efektywność osobista handlowca. Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data:18-19.11.2019r.
Miejsce: SALA SZKOLENIOWA Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania
PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 NR 404, sala C, II piętro
Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI
AGENDA:
18.11.2019 (poniedziałek)

07:50 –  08:00      Rejestracja
08:00 – 09:30    1/ Efektywność osobista handlowca - wprowadzenie
09:30 – 09:45     Przerwa
09:45– 11:15      2/ Automotywacja
• motywowanie się do pracy z klientami
• potencjalne źródła energii handlowca
• umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb
• osobowość a motywatory
• cel a motywatory i demotywatory
autodiagnoza
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      3/ Moja efektywność. Obudzić w sobie pasję rozwoju.
• podejmowanie decyzji vs. Efektywność działań
• dystraktory decyzyjne
• nauka popełnian iabłędów i wyciągania wniosków
Cays study
13:00 – 13:30      Przerwa
13:30 – 15:00      3/ Moja efektywność. Obudzić w sobie pasję rozwoju cd
• pasja rozwoju – rozwijanie pasji przez rozwój talentów
• trzy poziomy niszczenia pasji
• kierunki rozwoju handlowca
Praca w grupach
15:00 – 15:15    Przerwa
15:15 – 16:00      4/ Zarządzanie sobą w stresie. Strategie osiągnięcia równowagi wewnętrznej.
• wpływ stresu na obniżenie efektywności pracy
• równowaga wewnętrzna wg koncepcji holistycznej: dusza, umysł, emocje, ciało
• podwyższanie poziomu energii – praca z ciałem, oddechem, głosem
Autodiagnoza
Cays study

19.11.2019 (wtorek)
08:00 – 09:30         5/ Dobry plan to podstawa. Podstawy planowania i organizacji pracy własnej.
• analiza czasu
• określanie celów
• ustalanie priorytetów
Praca w grupach
09:30 – 09:45      PRZERWA
09:45 – 11:15       5/ Dobry plan to podstawa. Podstawy planowania i organizacji pracy własnej Cd.
• delegowanie zadań
• planowanie
Praca w grupach
11:15 – 11:30      PRZERWA
11:30 – 13:00      5/ Dobry plan to podstawa. Podstawy planowania i organizacji pracy własnej cd
• praca zespołowa
• kontrolowanie
Praca w grupach
13:00 – 13:30       PRZERWA
13:30 – 15:00      6/ Techniki wspomagające efektywność osobistą.
15:00 – 15:15      PRZERWA
15:15 – 16:30    6/ Inteligencja emocjonalna
• rozpoznawanie własnych emocji – wzorce reagowania pojawiające się w ciele
• zarządzanie własnymi emocjami
• motywowanie samego siebie
• rozpoznawanie emocji u innych
• nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi
• tzw. "kotwice" emocjonalnego osadzenia się w wystąpieniu
• wpływstosowaniawzorcównajasnośćiperswazyjnośćodbiorutreściprezentacji
autodiagnoza


Rejestracja do 15.11.2019.


Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym na adres: izba@pcc.org.pl
 

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.
 

Cel szkolenia:
- autodiagnoza
- pozyskanie wiedzy i inspiracji do rozwoju osobistego
- poznanie technik automotywcji, planowania, radzenia sobie ze stresem
- rozwój samoświadomości

Sylwetka trenera
Aneta Wyrwas

Politolog, od 2002 roku trener biznesu i negocjator, wykładowca-praktyk w ramach studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu i diagnozowaniu przedsiębiorstw w zakresie procesów zachodzących w zespołach pracowniczych i wypracowywaniu efektywnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności. Definiuje problemy, wskazuje grupom zarządczym możliwe rozwiązania i ich konsekwencje. Ma na swoim koncie wiele kompleksowych projektów: konstruowania systemów sprzedażowych, konstruowania systemów premiowych, czy konstruowania programów outplacementowych w tym m.in. dla Poczta Polska.  Wielokrotnie tworzyła w firmach projekty typu high potential czy długofalowego rozwoju osobistego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i handlowej. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji handlowych i menedżerskich m.in. sprzedaży, negocjacji handlowych, telemarketingu, obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, zespołowości, asertywności, zarządzania, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, NLP i wiele innych. Posiada doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi i menedżerskimi. Jest współautorem projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. dla KIGNET sieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet oraz dla sieci sklepów miniMAL (obecnie BILLA). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologia w zarządzaniu. Interesuje się wywieraniem wpływu na ludzi zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez mass-media, zarówno w dziedzinie handlu, jak i polityki. Prywatnie interesuje się pszczelarstwem i fortyfikacjami pruskimi znajdującymi się na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie miasta Poznania.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy