Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne usługi doradcze proinnowacyjne szansą na rozwój Państwa firmy.

2011-07-15

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych w ramach projektu KIGNET INNOWACJE przez naszą Izbę oraz 12 partnerów projektu.

Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy:

 • łatwiejszy dostęp do innowacji,
 •  poprawa konkurencyjności firmy na rynku,
 •  pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz nowych, zagranicznych rynków zbytu.

Bezpłatne usługi świadczone są w ramach pomocy de minimis (do 200 tys. euro przez 3 lata dla firmy).

Świadczone usługi dotyczą trzech obszarów:

 • rozwoju klastrów,
 • współpracy Biznes - Nauka - Biznes,
 • dyfuzja innowacji.

W ramach tych obszarów oferujemy usługi:

 • audytu technologicznego,
 • transferu technologii,
 • audytu eksportowego,
 • poszukiwanie partnerów gospodarczych za granicą.
 •  

Zapraszamy do kontaktu z biurem Izby.

Osobą do kontaktu jest Iwona Wesołek: i.wesolek@pcc.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy