Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne szkolenie: Doskonalenie aktywnych technik sprzedaży, 20-22.05.2019

2019-04-29

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: "Doskonalenie aktywnych technik sprzedaży". Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data:  20-22.05.2018 r.
Miejsce:  ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, sala C, na II piętrze
Organizator: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa
 

AGENDA:
20.05.2019 (poniedziałek)
07:50 –  08:00      Rejestracja
08:00 – 09:30    ANALIZA OSOBOWOŚCI KLIENTA I SPRZEDAWCY:
•    TYPY KLIENTÓW
•    ODPOWIEDNIA STRATEGIA PRACY Z RÓŻNYMI GRUPAMI KLIENTÓW
09:30 – 09:45     Przerwa
09:45– 11:15      ANALIZA OSOBOWOŚCI KLIENTA I SPRZEDAWCY:
•    JAKIM JESTEM SPRZEDAWCĄ, A JAKIM KLIENTEM
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY:
•    PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY
•    SKUTECZNE METODY BADANIA POTRZEB
13:00 – 13:30      Przerwa
13:30 – 15:00      DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY:
•    PREZENTACJA PRODUKTU – METODA PCK
•    ODPIERANIE ZARZUTÓW
15:00 – 15:15    Przerwa
15:15 – 17:00      DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY:
•    UMIEJĘTNE ODPIERANIE ZARZUTÓW - ARGUMENTACJA
21.05.2019 (wtorek)
08:00 – 09:30         SKUTECZNA KOMUNIKACJA:
•    REGUŁY SPRZEDAŻY SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
09:30 – 09:45      PRZERWA
09:45 – 11:15       ZACHOWANIA ASERTYWNE. RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ I MANIPULACJĄ:
•    ASERTYWNOŚĆ - WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ
•    TAKTYKI ASERTYWNOŚCI – WARSZTAT
11:15 – 11:30      PRZERWA
11:30 – 13:00      PRACA NAD EMOCJAMI:
•    SPRZEDAWCA KONTRA STRES
•    SPRZEDAWCA A KLIENT – PRACA NAD EMOCJAMI
13:00 – 13:30       PRZERWA
13:30 – 15:00      EFEKTYWNE METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W ODPOWIEDNICH ETAPACH SPRZEDAŻY:
•    WARSZTAT SPRZEDAZOWY –PRACA Z KAMERĄ – część I
15:00 – 15:15      PRZERWA
15:15 – 16:30    EFEKTYWNE METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W ODPOWIEDNICH ETAPACH SPRZEDAŻY:
•    WARSZTAT SPRZEDAŻOWY –praca z kamerą – część II
•    WARSZTAT SPRZEDAŻOWY – ANALIZA WYNIKÓW PRACY SPRZEDAWCY
16:30 – 17:00    EFEKTYWNE METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W ODPOWIEDNICH ETAPACH SPRZEDAŻY:
•    ARKANY METODY PCK - TAJNIKI METODY: CECHA – ZALETA – KORZYŚĆ
22.05.2019 (środa)
 08:00 – 09:30         UTRZYMYWANIE RELACJI Z KLIENTAMI,  W TYM ANALIZA POSPRZEDAŻOWA:
•    ZASADY BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM
•    NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO ANALIZY POSPRZEDAŻOWEJ
09:30 – 09:45      Przerwa
09:45 – 11:15       WALKA Z RUTYNĄ W SPRZEDAŻ:
•    OZNAKI WYPALENIA I JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ
•    WALKA Z RUTYNĄ A CIĄGŁE DOSKONALENIE
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      TECHNIKI NEGOCJACYJNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE SPRZEDAŻY:
•    RODZAJE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH
•    WARSZTAT - TECHNIKI NEGOCJACYJNE JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU – PRACA Z KAMERĄ/ ANALIZA WYNIKÓW
13:00 – 13:30       Przerwa
13:30 – 16:00      FORMUŁOWANIE STRATEGII W NEGOCJACJACH – ROZMOWY OPARTE
NA ZASADACH:
•    TAKTYKI NEGOCJACYJNE I ICH ZWIĄZEK ZE STRATEGIĄ ROZMÓW
•    SCENARIUSZ I PROGRAM ROZMOWY NEGOCJACYJNEJ
•    WARSZTAT NEGOCJACJE W PRAKTYCE – PRACA Z KAMERĄ


Rejestracja do 16.05.2019:
Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres: izba@pcc.org.pl


Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15-20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.


Cel szkolenia:
W sprzedaży istotne jest zarówno nieustanne poszukiwanie nowych możliwości, rozwój, konsekwentne i wytrwałe odkrywanie potrzeb klienta, jak też o chęć walki o wyższe cele. Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Umiejętność dialogu, znajomość potrzeb klienta i technik sprzedaży są zatem niezbędne dla osiągnięcia przez firmę zamierzonych celów  i oczekiwanego poziomu rozwoju.

Sylwetki trenerów
Magdalena Robaszkiewicz 
- absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzania i  marketingu oraz Inżynierii jakości i ergonomii. Właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Ponad 19 lat doświadczenia w realizacji profesjonalnych usług doradczych
i szkoleniowych dla sektora MMSP i korporacji, związanych z: analizą rynku, klasteringiem, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzaniem planów marketingowych, biznes planów, szacowaniem przychodów przy jednoczesnym określaniu kosztów inwestycyjnych, kształtowaniem modelów biznesowych, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Wykładowca akademicki w zakresie strategii biznesowych, przedsiębiorczości, systemów zarządzania jakością, zarzadzania marketingowego. Specjalizacje: zarządzanie marketingowe (Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Nowotomyskiej Izby Gospodarczej), procesy sprzedażowe, systemy zarządzania jakości (audytor SZJ, specjalista KAIZEN, TQM, TPM), organizacja
i zarządzanie. Konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2005 roku. Członek kapituły Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT Wielkopolska. Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej Punktów Konsultacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Wielkopolsce(przez 4 lata). Przez wiele lat koordynator licznych projektów twardych, jak i miękkich. Doświadczenie praktyczne w kontrolingu i monitoringach firm, instytucji, uczelni wyższych, które pozyskały dofinansowanie inwestycyjne.


Janetta Sałek
– absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Absolwentka podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe Studium z Zakresu Zarządzania w Organizacjach Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Świadczenie profesjonalnego doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw, właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych.

Dojazd samochodem: bezpłatny parking na otwartym parkingu Urzędu Miasta Wydziału Działalności Gospodarczej (prosimy o niekorzystanie z parkingu „za szlabanem”)
Dojazd komunikacją publiczną: autobusy linii: 171, 176, 603. Przystanek jest usytuowany naprzeciwko wejścia do Urzędu.Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. 061 851 78 48
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy