Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne szkolenia eksportowe - Sprzedaż na rynkach zagranicznych, 15-17.04.2019

2019-04-02

zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: „Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka” Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data:15-17.04. 2019 r.
Miejsce: Poznań, WDGR przy ul. 28 czerwca 1956 nr 400-406, sala C (II piętro)
Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji


AGENDA:


15.04.2019 (poniedziałek)
07:50 –  08:00      Rejestracja
08:00 – 10:30    Przepisy regulujące handel zagraniczny (prawo właściwe dla umów zagranicznych), a realizacja transakcji
10:30 – 10:15      Przerwa
10:15 – 12:15      Transakcja w handlu zagranicznym i jej etapy
12:15 – 12:30      Przerwa
12:30 – 14:15    Elementy analizy rynku zagranicznego
14:15 – 14:30      Przerwa
14:30 – 16:00     Elementy analizy rynku zagranicznego
 

16.04.2019 (wtorek)
08:00 – 09:30         Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania
09:30 – 09:45      Przerwa
09:45 – 11:15       Zabezpieczanie realizacji transakcji od strony finansowej
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych - w jaki sposób szukać partnerów handlowych.                           
13:00 – 13:30       Przerwa
13:30 – 15:00      Zawieranie umów – ofertowanie czy kontraktowanie
15:00 – 15:15      Przerwa
15:15 – 16:00        INCOTERMS 2010 i ich rola w procesie zawierania oraz realizacji transakcji zagranicznych
 

17.04.2019 (środa)
08:00 – 09:30         Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych
09:30 – 09:45      Przerwa
09:45 – 11:15       Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie - identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym. Analiza fundamentalna i techniczna par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN: czynniki makroekonomiczne, prognozy krótko i długoterminowe
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 16:00      Rozmowy indywidualne
 

Rejestracja do 11.04.2019
Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres: izba@pcc.org.pl

formularz zgłoszeniowy


Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 – 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.
 

Cel szkolenia:
- nabycie przez przedsiębiorców praktycznej wiedzy z zakresu bezpiecznej i prawidłowej obsługi transakcji zagranicznych,
- praca na dokumentach handlowych z zakresu Handlu Zagranicznego,
- analiza studiów przypadku, w tym odniesienie bezpośrednio do sytuacji i zdarzeń z jakimi mają do czynienia uczestnicy szkolenia.
- poznanie i optymalizacja właściwych zabezpieczeń kontraktów handlowych zagranicznych i tym samym minimalizacja ilości potencjalnych sporów gospodarczych,
- optymalizacja kosztów dostaw eksportowych poprzez bardziej trafny dobór formuł INCOTERMS,
- wzrost kultury biznesowej i ich efektywności handlowej firm poprzez poznanie skutecznych metod negocjacyjnych.
Zakładamy, że po udziale w warsztatach uczestnicy posiądą konkretną wielopłaszczyznową wiedzę niezbędną do prężnego rozwijania własnej firmy dzięki ekspansji na rynki zagraniczne.

Sylwetka trenera:  Janetta Sałek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Absolwentka podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe Studium z Zakresu Zarządzania w Organizacjach Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Długoletni koordynator polskiej wystawy podczas Berlińskich Targów Gruene Woche. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej.
Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych. Wprowadza innowacyjne produkty i nowe technologie na rynek krajowy w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things.). Tworzy strategie marketingowe i modele biznesowe w oparciu o głęboką analizę rynku.
Dojazd samochodem: bezpłatny parking na otwartym parkingu Urzędu Miasta Wydziału Działalności Gospodarczej (prosimy o niekorzystanie z parkingu „za szlabanem”)
Dojazd komunikacją publiczną: autobusy linii: 171, 176, 603. Przystanek jest usytuowany naprzeciwko wejścia do Urzędu.


Ilość miejsc jest ograniczona.


Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. 061 851 78 48 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy