Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Bezpłatna konferencja "Partnerstwo lokalne integrujące rynek pracy w dobie zmian gospodarczych".

2009-09-10

W obecnej sytuacji gospodarczej zatrudnienie jest jednym z czynników bardzo aktywnie wpływających na kondycję wielkopolskich firm. Rentowność przedsiębiorstw zależy od umiejętności aktywnego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym, sprawnej redukcji kosztów, a przede wszystkim efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Stawiając czoła nowym okolicznościom ekonomicznym, trzy organizacje: Wielkopolska Izba Przemysłowo ? Handlowa, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolska Izba Budownictwa podjęły realizację Projektu „RAZEM ? partnerstwo na rzecz rynku pracy”, którego celem jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw w zmieniającej się sytuacji gospodarczej, szczególnie w zakresie długofalowego planowania zatrudnienia.

Realizowana w ramach projektu Konferencja: „Partnerstwo lokalne integrujące rynek pracy w dobie zmian gospodarczych”, na którą chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić, będzie się koncentrować wokół zagadnień związanych z partnerstwem publiczno - prywatnym oraz korzyści płynących z zawiązania i funkcjonowania partnerstwa dla lokalnych firm. Nie zabraknie też wystąpień dotyczących bieżącej sytuacji gospodarczej oraz możliwości pozyskania finansowego wsparcia na rozwój zasobów ludzkich z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się dnia 20 października 2009 roku w salach konferencyjnych Cantata i Menuet Hotelu Mercure przy ulicy Roosevelta 20 w Poznaniu.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy program Konferencji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa, który po uzupełnieniu, prosimy przesłać najpóźniej do dnia 18 października 2009 r. pod numer fax 061 869 01 12 lub e-mail: a.mlodzikowska@wiph.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy