Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

„Strategia rozwoju Twojej firmy w oparciu o fundusze UE” - 04-05.10.2016

2016-09-16

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: ”Strategia rozwoju Twojej firmy w oparciu o fundusze UE” Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Dwudniowy  warsztat jest adresowany dla zarejestrowanych firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z terenu Miasta Poznania,  które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę
z zakresu funduszy Unii Europejskiej.

Warsztaty odbywać się będą w godz. 08:00 – 16:30 w następujących terminach:
 
Dzień 1 – 04.10.2016
Dzień 2 – 05.10.2016

PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1

1.    Przegląd możliwości aplikowania na lata 2014-2020
– Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (priorytet I)
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój
2.   Strategia rozwoju firmy w oparciu o fundusze UE
      - strategia firmy
      - cele firmy, misja i wizja firmy
      - otoczenie firmy
     - analiza mocnych i słabych stron firmy – analiza SWOT
3    Zaplanowani projektu pod kątem maksymalizacji szans i korzyści wynikających z procesu aplikowania
- określenie celów i rezultatów projektu
- ustalenie wydatków i ich kwalifikowalność
- harmonogram projektu
- budżet projektu i właściwy poziom dofinansowania


Dzień 2

1. Sporządzanie wniosku i biznes planu – studium przypadku dla konkretnego projektu 
     inwestycyjnego wybranej firmy
2.    Budżetowanie projektu unijnego
- źródła finansowania projektu
- bilans, rachunek zysków i strat
- przepływy finansowe
- umowa o dotację
- zobowiązania wynikające z realizacji projektu
            3.  Metodologia rozliczania projektu
                   - koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
                   - źródła finansowania krajowe i unijne
                   - zakres rzeczowy
                   - wniosek o płatność
            4. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu wniosku i realizacji i rozliczaniu projektu

Miejsce odbywania się warsztatów:
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2.
Sala szkoleniowa nr 22


Uprzejmie prosimy o zgłoszenia ( karta zgłoszeniowa do pobrania  tutaj)
drogą mailową: anna.jaszewska@irpoznan.com.pl   


Ilość miejsc jest ograniczona.
Bliższych informacji udziela Pani Anna Jaszewska, tel. 61 859 35 33
 
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2019

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy