Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Archiwum

Grudzień

Skrócenie godzin pracy Izby oraz Punktu Konsultacyjnego w dniu 23.12.2011

2011-12-19

Uprzejmie informujemy, że w związku ze skróceniem godzin pracy Izby w dniu 23.12.2011 r. do godz. 11:00 zostaną skrócone godziny pracy Punktu Konsultacyjnego. Jednocześnie w dniach od 19.12. do 22.12. i w dniu 27.12.2011 godziny pracy PK zostają wydłużone tj. 07:00 - 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.

CSR - samokontrola i kontrola zewnętrzna - relacja

2011-12-14

W grudniu br. odbyło się czwarte spotkanie Wielkopolskiego Klubu CSR, w którym uczestniczyło ponad dwudziestu przedsiębiorców. Do klubu dołączyło grono kilkunastu nowych firm z Wielkopolski zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekspertem na spotkaniu był po raz kolejny dr Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Nauk Społecznych, Zakład Etyki Gospodarczej, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Poland), który kontynuował rozważania dotyczące wpływu otoczenia na funkcjonowanie oraz społeczny odbiór przedsiębiorstwa.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu finansowego

2011-12-12

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty przeprowadzenia audytu projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK). Audyt obejmowałby okres 3 do 4 miesięcy (IV kwartał 2011 i miesiąc styczeń 2012).

Spotkanie Klastra Spożywczego

2011-12-09

06.12.2011 roku Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Koordynator Klastra Spożywczego wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Panem Wojciechem Jankowiakiem zorganizowała spotkanie mające na celu przedstawienie perspektyw rozwoju branży spożywczej w ramach Wielkopolskiego Klastra Spożywczego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości współpracy na dwóch bardzo perspektywicznych rynkach ? arabskim (firma MSSA GROUP) oraz rosyjskim (firma Oppen Expo Global).

Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2011 - Podsumowanie

2011-12-07

23 listopada 2011 roku w Poznaniu w budynku World Trade Center przy Międzynarodowych Targach Poznańskich (MTP) odbyły się spotkania kooperacyjne Eco-Match. Jak co roku spotkania zostały przeprowadzone podczas drugiego dnia targów POLEKO.

CSR - samokontrola i kontrola zewnętrzna

2011-12-01

Zapraszamy na kolejne spotkanie Wielkopolskiego Klubu CSR. Zwyczajowo już podczas spotkania zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie CSR stosowane przez wielkopolskich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 05.12.2011 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury Zamek, Poznań, ul. Św. Marcin 80/82, sala 304, III piętro.

Listopad

Zapraszamy na stoisko Izby na targach POLEKO 22-25.11.2011

2011-11-22

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Izby jako ośrodka Krajowego Systemu Usług podczas targów POLEKO 22-25.2011. Na stoisku będzie można spotkać się z konsultantami KSU oraz Punktu Konsultacyjnego. Znajdą nas Państwo w pawilonie 3 stoisko 11a. Serdecznie zapraszamy.

Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2011 na targach POLEKO

2011-11-10

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z partnerami zaprasza na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów działających w obszarach: · woda, ścieki · odpady, recykling · energia, energia odnawialna · powietrze, hałas, wibracje · rewitalizacja, rekultywacja · aparatura kontrolno-pomiarowa · systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego · ochrona przeciwpowodziowa

WŁASNA FIRMA - warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

2011-11-07

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznym, BEZPŁATNYM WARSZTACIE pt.: „WŁASNA FIRMA” - warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Październik

Innowacyjna Gospodarka POIG 6.1

2011-10-19

W październiku 2011 Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji podpisała w ramach POIG 6.1 „Paszport do EKSPORTU umowę z RIF - Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, na sfinansowanie usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

„Transakcje w obrocie krajowym i zagranicznym”

2011-10-12

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: „Transakcje w obrocie krajowym i zagranicznym”. Warsztat jest adresowany dla firm, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu działalności eksportowej, od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego zabezpieczenia.

Spotkanie Wielkopolskiego Klubu CSR

2011-10-10

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu Wielkopolskiego Klubu CSR, które odbędzie się 24.10.2011r. (poniedziałek) o godz. 12.00, tym razem wyjątkowo w Hotelu-Restauracji Meridian w Poznaniu, przy ul. Litewskiej 22. Tematem spotkania, które poprowadzi Pan dr Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza będzie „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za interesariuszy”.

Warsztat: Transfer wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii.

2011-10-03

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt: „Transfer wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ich zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych”.

Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji

2011-10-02

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium i spotkaniu brokerskim pod tytułem: „Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji”

Wrzesień

Off - Price Show 2011.

2011-09-29

Trzecia edycja Off - Price Show 2011. Już w dniach 23 - 24 października w C.H. PTAK w Rzgowie k/Łodzi. Targi w Polsce to impreza wywodząca się z Off - Price Show, które swoje początki miały w latach 90. w USA. Od 2000 roku Off - Price odbywa się w Londynie i obecnie stanowi najważniejsze wydarzenie tego typu w branży odzieżowej.

Międzynarodowe forum biznesu.

2011-09-20

W imieniu firmy Venturis International Business Sp. z o.o., zajmującej się wsparciem przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne, chcielibyśmy poinformować i zachęcić do udziału w mającym się odbyć Międzynarodowym Forum Biznesu w Ammanie / Aqabie w Jordanii pn. „Bliski Wschód - Europa: B2B wzmacniając współpracę”.

Realizacja projektu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

2011-09-15

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza do składania ofert na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Sierpień

Realizacja projektu w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu”.

2011-08-25

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza do składania ofert na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu” Osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty.

2011-08-15

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiadająca wieloletnie doświadczenie w internacjonalizacji przedsiębiorstw pragnie Państwa zaprosić do udziału w 2 dniowym warsztacie pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwój działalności gospodarczej w oparciu o eksport”.

Zapraszamy na warsztaty.

2011-08-10

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w ramach wspierania realizacji zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011 zaprasza do udziału w atrakcyjnych warsztatach.

Lipiec

Bezpłatne usługi informacyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalnosci gospodarczej.

2011-07-20

Przypominamy o mozliwości korzystania z bezpłanych usług informacyjnych dostępnych w działającym przy Izbie Punkcie Konsultacyjnym. Usługi są dostępne dla wszystkich, w szczególności dla osób, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i działających już firm.

Bezpłatne usługi doradcze proinnowacyjne szansą na rozwój Państwa firmy.

2011-07-15

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych w ramach projektu KIGNET INNOWACJE przez naszą Izbę oraz 12 partnerów projektu.

Propozycja współpracy.

2011-07-08

Szanowni Państwo, jedna z naszych firm członkowskich oferuje sprzedaż następujących towarów chemicznych:

Czerwiec

Pilotaż projektu SPOCS.

2011-06-15

Wielu przedsiębiorców zmierzających do rozszerzenia swojej działalności gospodarczej i prowadzenia jej poza granicami kraju musi sprostać określonym wymogom i regulacjom. Ubieganie się o licencje, zezwolenia i przeprowadzenie procedury administracyjnej w innym kraju może okazać się dosyć skomplikowane. Ich uproszczenie poprzez możliwość realizacji procedur online jest celem działań podjętych w ramach Projektu SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-Border Services).

Zaproszenie dla firm z sektora upominkowego i wyposażenia wnętrz do udziału w targach.

2011-06-10

W dniach 21 - 24 sierpnia 2011 r. odbędą się w Dublinie na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) największe w Irlandii targi upominkowe i wyposażenia wnętrz Autumn Gift & Home Accessories Fair. Co roku bierze w nich udział ponad 100 wystawców a liczbę odwiedzających szacuje się na ok. 4 - 5 tys. Informacje nt. targów dostępne są na stronie internetowej: www.autumngiftfair.com.

Zmiana terminu dyżuru w Szamotułach.

2011-06-05

W związku z przypadającym 23.06.br. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy, że dyżur w Starostwie Powiatowym w Szamotułach zostaje przeniesiony na dzień 30.06.br.

Maj

Zamknięcie Punktu Konsultacyjnego 24.06.br.

2011-05-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.br. Punkt Konsultacyjny oraz biuro Izby będą nieczynne. Jednocześnie, dla wygody naszych Klientów, postanowiliśmy w okresie 13.06. do 22.06. wydłużyć godziny funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego. W wyżej wymienionych dniach Punkt będzie czynny w godzinach 7:00-16:00.

Rynek rosyjski szansą dla polskich eksporterów.

2011-05-19

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Rynek rosyjski szansą dla polskich eksporterów”.

"TRANSAKCJE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM” - szkolenie.

2011-05-10

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: „TRANSAKCJE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM”.

„Dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej” - szkolenie.

2011-05-05

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: „Dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej”.

Kwiecień

2.05. Punkt Konsultacyjny oraz biuro naszej Izby będą nieczynne.

2011-04-20

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2.05. biuro Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Punkt Konsultacyjny KSU będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, że w okresie od 4.05. do 13.05.br., Punkt Konsultacyjny będzie czynny w godzinach 7:00 ? 16:00.

”INKUBATOR - doradztwo biznesowe dla początkujących przedsiębiorstw” - szkolenie.

2011-04-04

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: ”INKUBATOR - doradztwo biznesowe dla początkujących przedsiębiorstw”.

Marzec

Poszukiwanie partnerów gospodarczych w kraju i za granicą.

2011-03-24

Nasza Izba zachęca Państwa do skorzystania z usługi poszukiwania partnerów gospodarczych w kraju i za granicą. Usługa ta obejmuje określenie grupy potencjalnych kontrahentów firmy, sprofilowanie działalności klienta, sporządzenie listy potencjalnych od 10 do 100 kontrahentów z opisem firmy oraz danymi teleadresowymi oraz wprowadzenie informacji o ofercie handlowej klienta do dostępnych baz danych służących nawiązaniu współpracy gospodarczej.

Audyt innowacji w przedsiębiorstwie.

2011-03-17

W ostatnich latach zanotowano rosnącą liczbę innowacji, która wymusza stworzenie narzędzi do diagnostyki poziomu innowacyjności w firmach. Na rynku brakuje jednak efektywnych rozwiązań, które nie tylko analizowałby bieżącą sytuację przedsiębiorstw, lecz również wskazywały najbardziej efektywne sposoby, dostosowania się firm do szybko zmieniających się warunków rynkowych.

„WŁASNA FIRMA” - warsztat dla osób planujących założenie firmy.

2011-03-10

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznym, BEZPŁATNYM WARSZTACIE pt.: „WŁASNA FIRMA” - warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

2011-03-05

Już nie tylko studenci, ale i początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z zagranicznych wyjazdów, zdobywać nowe praktyczne umiejętności i czerpać z najlepszych zagranicznych wzorców. Startuje projekt „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, w który ? jako jedna z trzech instytucji w Polsce ? zaangażował się InQbator Poznańskiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM.

Luty

Oferta współpracy dla pośrednika handlowego.

2011-02-20

Hiszpańska firma zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu kamieni ozdobnych, zwłaszcza granitu, poszukuje do współpracy pośrednika handlowego (agenta, przedstawiciela, dystrybutora) z doświadczeniem w sprzedaży i znajomością kanałów dystrybucji tego produktu, ewentualnie produktów komplementarnych, między innymi marmurów, łupków, wapieni, piaskowców lub kamieni sztucznych. Więcej informacji na temat oferty pod linkiem http://www.businessconsulting.com.pl/?page=rekrutacja&appId=228 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z Joanną Kania, Senior Consultant - 693 120 248.

Nowi partnerzy Izby.

2011-02-15

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasza Izba nazwiązała współpracę z dwoma nowymi podmiotami: Platformą Informacji Gospodarczej 48 Poland.com i MSG sp. z o.o.

Projekt dla kobiet biznesu - Rozwój z wyobraźnią.

2011-02-10

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu dedykowanego kobietom biznesu, którego inauguracja w Poznaniu odbędzie się w 1-szym tygodniu marca br.

Atrakcyjne warsztaty dofinansowane z UE - zarządzanie środowiskiem.

2011-02-03

Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty szkoleń dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu zarządzania środowiskiem.

Styczeń

Harnonogram szkoleń środowiskowych.

2011-01-25

Szanowni Państwo, poniżej rezentujemy harnonogram szkoleń środowiskowych organizowanych przez naszą Izbę.

Nowe konkursy w ramach POIG.

2011-01-20

Zbliżają się terminy naboru wniosków do kilku z najbardziej popularnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nowe usługi dla przedsiębiorców "LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP".

2011-01-10

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji od początku roku 2011 na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej realizuje projekt „LEM ? dyfuzja innowacji wśród MSP”.

BAUEN + ENERGIE 2011 XXI TARGI BUDOWLANO MIESZKANIOWE I ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ.

2011-01-05

Szanowni Państwo, w dniach od 18 ? 21 marca 2011 r. już po raz kolejny odbędą się branżowe Targi Budowlano ? Mieszkaniowe i Źródeł Energii Odnawialnej BAUEN + ENERGIE 2011 we Frankfurcie nad Odrą, które od 21 lat są gwarantem wysokiej jakości, kompetencji i niezawodności.

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2022

P W Ś C P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy