Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Ankieta nt. umowy UE - USA

2014-12-01

W związku z aktualnie toczącymi się negocjacjami dotyczącymi umowy handlowej TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) między UE i USA, Komisja Europejska przygotowała dla firm z sektora MŚP ankietę on-line, której celem jest jak najpełniejsze przedstawienie stanu wymiany handlowej prowadzonej przez europejskie MŚP z USA.

Zwłaszcza zebranie informacji na temat barier handlowych, na jakie napotykają obecnie europejscy przedsiębiorcy w dostępie do rynku amerykańskiego, a szczególna uwaga skupia się na zabezpieczeniu interesów unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w dostępie do tego rynku.
Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:


http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181


Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 15 grudnia 2014r.
Serdecznie zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety!


--------------------------------------------------------
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
 

17 czerwca 2013 r. rozpoczęły się negocjacje umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Transatlantic Trade and Investment Partnership, której celem jest ustanowienie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to szansa na pogłębienie integracji gospodarczej obydwu tych gospodarek, w tym Polski.


Pierwsza runda rozmów odbyła się 8-12 lipca 2013 r. w Waszyngtonie, a kolejne miały miejsce co kilka tygodni. Założono, że w 2014 r. powinno odbyć się kolejnych 5 rund negocjacyjnych. Rozmowy i prace nad TTIP objęły takie tematy jak m.in. dostęp do rynku, zamówienia publiczne, inwestycje, usługi, tekstylia, reguły pochodzenia, energetyka i surowce, regulacje sanitarne i fitosanitarne, e-gospodarka.


Głównym celem TTIP jest przede wszystkim dalsza liberalizacja dostępu do rynków wewnętrznych, niwelowanie barier inwestycyjnych poprzez lepsze regulacje, eliminacja ceł we wzajemnym handlu oraz niwelowanie kosztownych barier pozataryfowych. Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską dąży również do obniżenia kosztów różnic w przepisach i standardach poprzez promowanie większej zgodności, przejrzystości i współpracy, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ma też promować globalną konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także dbać o poprawę dostępu do rynku usług.


Podstawowe korzyści płynące z podpisania i wdrożenia TTIP to zgodnie z szacunkami KE m.in. powstanie dodatkowych 2,5 mln miejsc pracy i efekty gospodarcze dla całej UE w wysokości 119 mld euro rocznie oraz 95 mld euro dla USA. Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym ma także zapewnić wzrost handlu dwustronnego oraz zagwarantować otwarcie rynku amerykańskiego na małą i średnią przedsiębiorczość. Przeprowadzone analizy potwierdzają, że umowa z USA pobudzi rozwój gospodarek po obu stronach Atlantyku.


Porozumienie o wolnym handlu z USA niesie wiele korzyści również dla Polski. Wśród krajów pozaunijnych, USA są trzecim rynkiem zbytu polskich towarów oraz zajmują trzecią pozycję pod względem importu do Polski. Zawarcie TTIP wpłynie na zwiększenie handlu i inwestycji między Polską i Stanami Zjednoczonymi, a także wzmocni konkurencyjność naszego kraju na globalnym rynku. Szansa rozwoju dla Polski dotyczy głównie sektora lotniczego, telekomunikacyjnego oraz produkcji maszyn przemysłowych i urządzeń medycznych.


Źródło Ministerstwo Gospodarki

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy