Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Akademia PO KL.

2009-07-12

Szanowni Państwo, w związku ze stale rosnącym zainteresowaniem środkami płynącymi z Unii Europejskiej oraz skomplikowanymi procedurami podczas realizacji projektów, firma F5 Konsulting, posiadająca jedne z największych w skali kraju doświadczeń w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zaprasza na cykl szkoleń - Akademia PO KL. Szkolenia będą prowadzone przez wieloletnich pracowników / współpracowników firmy F5. Konsulting, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, udzielą cennych wskazówek w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów, a także pomogą rozwiązać problemy, z jakimi spotykają się Państwo przy pisaniu wniosków oraz realizacji projektów.

Co wyróżnia Akademię PO KL na rynku?

 • Firma F5 Konsulting posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. W okresie 2007 - 2009 pozyskała 23 projekty o łącznej wartości ok. 33 mln, a zrealizowała / realizuje 20 projektów o łącznej wartości ok. 31 mln.
 • Trenerzy posiadają bogate doświadczenia w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Program szkoleń oparty jest o praktyczne przykłady.
 • Dla uczestników chcących wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu - tworzenie indywidualnej ścieżki szkoleń.
 • Szkolenia poprzedza analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Indywidualny kontakt z Trenerami zarówno przed, jak i po szkoleniu.
 • Dobre praktyki w zakresie zarządzania projektami w oparciu o powszechnie uznawane i najbardziej efektywne metodyki zarządzania.
 • Wymiana doświadczeń - technika ciągłego doskonalenia.
   

Cykl szkoleń Akademia PO KL skierowany jest do wszystkich osób, zainteresowanych pozyskiwaniem i realizowaniem projektów współfinansowanych ze środków UE. Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu ofertowania oraz wdrażania. Istnieje możliwość zarówno uczestnictwa w całym cyklu szkoleń (dla każdego uczestnika tworzona jest indywidualna ścieżka szkoleń), jak również w pojedynczych szkoleniach.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia z zakresu pisania wniosków:

 

 

Specjalista ds. konstruowania budżetu w projektach PO KL
Praktyczne warsztaty z zakresu budżetowania i kosztorysowania działań w ramach projektów PO KL.
Terminy szkolenia:
22 września 2009 r.
Informacje o szkoleniu
 

Specjalista ds. gender w projektach PO KL
Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie przygotowywania wniosków oraz wdrażania projektów w oparciu o przepisy i regulacje, dotyczące uwzględniania polityki równości szans w projektach realizowanych ze środków UE
Terminy szkolenia:
23 września 2009 r.
Informacje o szkoleniu

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia z zakresu wdrażania:
Specjalista ds. zarządzania projektami PO KL
Przygotowanie uczestników szkolenia do profesjalnego zarządzania projektami PO KL w oparciu o powszechnie uznawane i najbardziej efektywne metodyki zarządzania
Terminy szkolenia:
7 września 2009 r.
 

Informacje o szkoleniu

Specjalista ds. realizacji projektów współfinansowanych z PO KL
Zapoznanie uczestników szkolenia z prawami i obowiązkami projektodawcy oraz przygotowanie do skutecznej i terminowej realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy z IP.
Terminy szkolenia:
8 września 2009 r.
Informacje o szkoleniu

Specjalista ds. rozliczania projektów współfinansowanych z PO KL
Przedstawienie uczestnikom szkolenia zasad poprawnego rozliczenia projektu współfinansowanego z PO KL wraz ze wskazaniem zagrożeń oraz sposobami ich unikania.
Terminy szkolenia:
9 września 2009 r.
Informacje o szkoleniu

Specjalista ds. zarządzania finansami w projektach współfinansowanych z PO KL
Zapoznanie uczestników szkolenia ze sposobami zabezpieczenia / utrzymania płynności finansowej projektów współfinansowanych ze środków PO KL.
Terminy szkolenia:
15 września 2009 r.
Informacje o szkoleniu

Specjalista ds. kontroli projektów współfinansowanych z PO KL
Pokazanie uczestnikom szkolenia, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia licznych błędów i uchybień w projektach konkursowych PO KL. Idea wizyt monitoringowych, planowych i doraźnych.
Terminy szkolenia:
16 września 2009 r.
Informacje o szkoleniu

Specjalista ds. promocji projektów współfinansowanych z PO KL
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizacji działań promocyjnych projektów PO KL.
Terminy szkolenia:
17 września 2009 r.


Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową w oparciu o pracę zespołową. Analiza dokumentów, warsztaty i ćwiczenia praktyczne uzupełniane będą elementami wykładowymi ilustrowanymi prezentację multimedialną.


Trenerzy 

 •  doświadczeni praktycy z dziedziny aplikowania o fundusze w ramach EFS, Phare, oraz wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim;
 • zrealizowali / nadzorowali oraz stale realizują / nadzorują wysokobudżetowe projekty (łącznie 41,9 mln PLN) oraz posiadają doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów i ich budżetów od strony Instytucji Pośredniczących;
 • wieloletni pracownicy / współpracownicy firmy F5 Konsulting, posiadającej jedne z największych w skali kraju doświadczeń w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (ok. 50 projektów);
 • Asesorzy / Eksperci zewnętrzni oceniający wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Z poważaniem
Ewelina Tyrawska
Konsultant
Sekcja Rozwoju Zasobów Ludzkich

F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
T: +48 (61) 856 69 63
F: +48 (61) 853 02 95
www.f5.pl

 

NIP: 778-00-85-256
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000077034
Kapitał zakładowy: 165.000 zł


 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2020

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy